Čiastka č. 81/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
170/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
171/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.04.2004