Čiastka č. 78/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
166/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu 31.03.2004