Čiastka č. 76/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
163/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o nedovolenom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami