Čiastka č. 73/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 26.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky 01.04.2004
157/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca 26.03.2004