Čiastka č. 64/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov 01.04.2004