Čiastka č. 60/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 12.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/2004 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu