Čiastka č. 59/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 11.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/2004 Z. z. Zákon o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2004
122/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Latorica 01.04.2004
123/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a zvláštnych pasov