Čiastka č. 58/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 11.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže