Čiastka č. 56/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 06.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
117/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode