Čiastka č. 55/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 05.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)