Čiastka č. 51/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z piva 01.03.2004