Čiastka č. 46/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 01.03.2004