Čiastka č. 43/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 24.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/2004 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností