Čiastka č. 42/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 21.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu 01.03.2004