Čiastka č. 37/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
82/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite