Čiastka č. 32/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov 15.02.2004
69/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely 15.02.2004
70/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka 15.02.2004