Čiastka č. 314/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
778/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci 01.01.2005