Čiastka č. 313/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
777/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia 01.01.2005