Čiastka č. 31/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového 15.02.2004