Čiastka č. 301/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
740/2004 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2005 01.01.2005