Čiastka č. 289/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 21.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
694/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru určujúceho štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev