Čiastka č. 281/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 16.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
668/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 01.01.2005