Čiastka č. 280/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 15.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
666/2004 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.01.2005
667/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 01.01.2005