Čiastka č. 275/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005