Čiastka č. 271/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
636/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch 01.12.2004