Čiastka č. 270/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
635/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005