Čiastka č. 264/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 26.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
619/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) 26.11.2004