Čiastka č. 263/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 26.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
618/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.01.2005