Čiastka č. 259/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
601/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody NATO o poskytovaní technických informácií na obranné účely