Čiastka č. 258/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
600/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách OPCW