Čiastka č. 256/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 13.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
597/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl