Čiastka č. 251/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 06.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
586/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005