Čiastka č. 250/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 03.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
585/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2004