Čiastka č. 248/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2004