Čiastka č. 241/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
571/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní 01.11.2004