Čiastka č. 239/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 26.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
566/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl