Čiastka č. 236/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 23.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
561/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. 01.01.2005
562/2004 Z. z. Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2004