Čiastka č. 234/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 22.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
554/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.01.2005