Čiastka č. 233/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 22.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
553/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike