Čiastka č. 231/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 22.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
551/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy