Čiastka č. 227/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 16.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
541/2004 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2004