Čiastka č. 223/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 09.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
530/2004 Z. z. Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2004
531/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty
532/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka