Čiastka č. 221/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
524/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na schvaľovanie elektromedicínskych veterinárnych zdravotníckych pomôcok 01.10.2004
525/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 01.10.2004
526/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 01.10.2004