Čiastka č. 220/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.09.2004