Čiastka č. 209/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
492/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 01.09.2004