Čiastka č. 208/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
490/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2004
491/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 01.09.2004