Čiastka č. 207/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
489/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok 01.09.2004