Čiastka č. 206/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
488/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 01.09.2004