Čiastka č. 2/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 09.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia 01.01.2004