Čiastka č. 192/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
449/2004 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu liberalizácie vízového režimu medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou
450/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu